O násSlužbyReferencieKontakt

Audit

  • Audit - komplexné posúdenie systému vedenia účtovníctva a kontrolných systémov. Komplexné posúdenie vykazovania finančnej situácie a hospodárskeho výsledku klienta za účtovné obdobie.

    • auditorské služby poskytujeme podľa medzinárodných auditorských štandardov ISA v súlade s platnou legislatívou SR.
    • auditorské služby poskytujeme klientom, ktorí majú zákonom stanovenú povinnosť auditu, ale aj spoločnostiam, ktoré chcú mať istotu o správnosti svojho účtovníctva a chcú poskytnúť svojim obchodným partnerom, bankám resp. budúcim investorom verný a pravdivý obraz finančnej situácie spoločnsti, doložený názorom auditora.

fineal s.r.o., Grösslingova 63, 81109 Bratislava, tel.: 02/5292 1262, 02/5296 5487 fax: 02/5296 5487 e-mail: fineal@fineal.sk
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB