O násSlužbyReferencieKontakt

Účtovníctvo

 • Účtovníctvo - komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva so zárukou za jeho správnosť a správnosť vyhotovených výkazov predkladaných správcovi dane a iným inštitúciam.

  • kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov.
  • zaúčtovanie všetkých predložených dokladov.
  • po konzultácii s klientom doplnenie chýbajúcich podkladov (myslíme za Vás).
  • spracovanie účtovníctva tak, aby zodpovedalo zákonným normám.
  • vypracovanie výkazov pre evidenciu DPH.
  • vypracovanie účtovnej uzávierky, závierky a daňového priznania.
  • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta (pomoc pri spracovaní interných smerníc, inventarizácie, knihy jázd, spracovanie výkazov v anglickom aj nemeckom jazyku).

  » Účtovné služby poskytujeme s odbornou starostlivosťou. Pracujeme v tíme, kde sa môžeme radiť a konzultovať problémy.

  » Účtovné služby poskytujeme vždy včas. Kolektív zamestnancov dokáže zabezpečiť účtovníctvo ktoréhokoľvek nášho klienta, preto je vždy všetko spracované v stanovenom termíne.


fineal s.r.o., Grösslingova 63, 81109 Bratislava, tel.: 02/5292 1262, 02/5296 5487 fax: 02/5296 5487 e-mail: fineal@fineal.sk
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB