Über unsDiensteReferenzenKontakt
Amset, s.r.o. - vývoj a výroba priemyselnej elektroniky

http://www.amset.sk
AP Consulting, s.r.o. - sprostredkovatežská, obchodná činnos?, montá.e a projetkovanie sekundárnych zariadení v energetike. Výhradný zástupca firmy OMICRON ELECTRONIC, GmBh - výrobca skú?obných digitálnych zariaden
ARS NOVA s.r.o. - spoločnos? s dlhoročnými skúsenostami s vývojom softvéru prostredníctvom objektovo orientovaných technológií. Nadväzujeme na skúsenosti na?ej materskej firmy ARS NOVA Software GmbH od roku 1988, ako aj tradíciu a výsledky slovenskej firmy ArtInAppleS od roku 1986.

http://www.arsnova.sk
ATLAS.SK - internetový portál so stabilnou pozíciou na slovenskom trhu u. 4 roky. Svojim u.ívatežom ponúka atraktívne slu.by, predov?etkým vyhžadávanie na Slovensku, poskytovanie mailových schránok pre ka.dého registrovaného u.ívateža zdarma či prehžadné mapy SR. Stránky ATLAS.SK nav?tívi pritom mesačne vy?e 230.000 náv?tevníkov.

http://www.atlas.sk
Cinemaker, s.r.o. - výroba audiovizuálnych diel a prenájom kamerovej techniky
http://www.cinemaker.sk
CN Resources, s.r.o. - spoločnos? sa venuje vývoju softvéru pre európskych partnerov v oblasti IT, telekomunikácií, bankovníctva a spracovania dokumentov.

http://www.cnsk.sk
Daycare Centre - medzinárodná ?kôlka

http://www.brilliantstars.sk
Digital Systems, s.r.o. - vývoj a implementácia bezpečnostných rie?ení a rôznych softvérových rie?ení na kžúč.

http://www.digitalsystems.sk
Fiducia, s.r.o. - personálno poradenská spoločnos? poskytujúca slu.by v oblasti riadenia žudských zdrojov.

http://www.fiducia.sk
Metalldesign, s.r.o. - spoločnos? dodávajúca vlastné produkty z kovových materiálov - schodiská, zábradlia, oplotenia, brány i umelecké diela na stavebný trh.

Neomedia s.r.o. - je profesionálna filmová spoločnos? so sídlom v Bratislave. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s výrobou filmov a video záznamov poskytuje komplexné filmové slu.by od záznamov z podujatí, cez priame prenosy a reklamné spoty a. po výrobu prezentačného videa.


http://www.neomedia.sk
O.B.H., spol. s r.o. - poločnos? pôsobí v oblasti stavebno montá.nych prác - vodoin?talácia, plynoin?talácia, ústredné kúrenie, elektroin?talácia.
Softidea, s.r.o. - - vývoj firmware a software
SURFIN, s.r.o. - stroje a zariadenia na povrchovú úpravu kovov, predaj prá?kových náterových látok
http://www.surfin.sk
projekčno in.iniersko doávatežská činnos? bytových a polyfunkčných objektov
http://www.teamt.sk
ui42, s.r.o. - spoločnos? ui42 poskytuje vývoj a údr.bu webov a aplikácii, konzultačné slu.by a rie?enia v oblasti internetu a intranetov, okrem iného aj vlastný systém na aktualizáciu webov Buxus.
http://www.ui42.sk
Whitestein Technologies, s.r.o. - vývoj softwaru, firma so 100% zahraničným vlastníkom.
http://www.whitestein.com
X-Net, s.r.o. - systémový integrátor v oblasti dátových komunikácií.
http://www.xnet.sk
H-PROBYT spol. s.r.o. - je správcovskou agentúrou a obchodno realitnou firmou zabezpečujúcou komplexný servis bytových, prevádzkových domov a administratívnych budov.
http://www.hprobyt.sk
Neudoerfler Office Systems je vedúca inovatívna firma v oblasti výroby kancelárskeho nábytku v Rakúsku. Podnik vyrába kancelársky nábytok najvy??ej kvality so zameraním na dizajn, ergonómiu, osobný servis a kompetentné poradenstvo. 


http://www.neudoerfler.com/

fineal s.r.o., Grösslingova 63, 81109 Bratislava, tel.: 02/5292 1262, 02/5296 5487 fax: 02/5296 5487 e-mail: fineal@fineal.sk
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB